Settings – List of pre-defined user roles


 • Read-only access

  all rights

 • Data modification rights

  all rights

 • Rights for the actions triggering

  all rights

 • Read-only access

  all rights

 • Data modification rights

  all rights

 • Rights for the actions triggering

  only rights:

 • lustrace:query
 • dopis:send
 • epr:send
 • pripad:send
 • Read-only access

  all rights

 • Data modification rights

  only rights:

 • pripad:note
 • pripad:file
 • pripad:solve
 • Rights for the actions triggering

  only rights:

 • lustrace:query
 • dopis:send
 • epr:send
 • pripad:send
 • Read-only access

  only rights:

 • pripad:list
 • pripad:view
  limited to {"category":{"!=":"Klient"}}
 • Data modification rights

  only rights:

 • pripad:note
 • pripad:file
 • pripad:solve
 • Rights for the actions triggering

  only rights:

 • dopis:send
 • pripad:send
 • Read-only access

  only rights:

 • pripad:list
  limited to {"skupina":"veritel"}
 • pripad:view
  limited to {"skupina":"veritel"}
 • Data modification rights

  only rights:

 • pripad:note
  limited to {"skupina":"veritel"}
 • Rights for the actions triggering

  no right

 • Read-only access:
 • accounting:view (prohlížet faktury)
 • datovka:read (číst datové zprávy)
 • lustrace:view (prohlížet výsledky lustrací)
 • pripad:list (zobrazit seznam případů)
 • pripad:view (prohlížet případy)
 • skupina:view (prohlížet skupiny)
 • Data modification rights:
 • epr:template (upravovat šablony)
 • pripad:create (vytvářet a mazat případy)
 • pripad:dealsoi (vystavovat splátkové kalendáře)
 • pripad:file (přidávat dokumenty k případům)
 • pripad:invoices (zpracovávat pohledávky)
 • pripad:modify (upravovat případy)
 • pripad:note (přidávat poznámky/údaje/přísliby/odpovědi)
 • pripad:payments (zpracovávat platby)
 • pripad:solve (zadávat a řešit úkoly a odpovědi)
 • skupina:edit (editovat skupiny)
 • Rights for the actions triggering:
 • datovka:deliver (přijímat datové zprávy)
 • dopis:send (odesílat zprávy)
 • epr:send (podávat el. platební rozkazy)
 • inbox:console (administrovat Inbox úkoly)
 • login:grant (editovat uživatele)
 • lustrace:query (provádět lustrace)
 • pripad:send (rozesílat z případů)
 • pripad:test (testovat oprávnění)
 • settings:configure (měnit nastavení)

Don't hesitate to contact us to create custom tailored roles.